Del rezultati, 1 në 3 familje në Shqipëri ka të paktën një borxh

8 muaj më parë
Del rezultati, 1 në 3 familje në Shqipëri ka të paktën një borxh

1 në 3 familje në Shqipëri ka të paktën një borxh. Më shumë se gjysma e tyre, kanë marrë nga të afërmit, ndërsa pjesa tjetër i janë drejtuar bankave apo institucioneve të tjera financiare.

Në sondazhin që Banka e Shqipërisë ka bërë me 2200 persona në të gjithë vendin, del se 60 për qind e kredisë hipotekore përdoret për blerje banesash ose investime brenda tyre.

Ndërkohë, kredia konsumatore përdoret për mobilim dhe blerje pajisjesh në shtëpi, por në masë të madhe borxhi është kërkuar edhe për të përballuar kostot e jetesës, kryesisht për nevoja shëndetësore.

Sondazhi tregon se borxhlinjtë më të mëdhenj janë të punësuarit, por ka mes tyre edhe pensioniste. Të dhënat tregojnë se vitet e fundit, gjithnjë e më tepër shqiptarët po distancohen nga të afërmit për të kërkuar para, duke zgjidhur problemet e tyre financiare në banka.

Rritja e çmimeve ka shënuar edhe fundin e epokës të interesave bankare të uëlta. Sipas të statistikave të fundit të Shoqatës së Bankave, normat e interesit të kredive janë rritur në muajin prill dhe maj.

Interesi për kreditë në lekë për blerjen e shtëpive arriti në 3.7% në fund të majit, ndërsa interesat në euro 3.9%. Kjo është hera e parë që interesi në euro për individët që blejnë shtëpi, kalon interesin në lekë.