Jeni kuriozë? Kjo është kohëzgjatja ideale e s*ksit

9 muaj më parë
Jeni kuriozë? Kjo është kohëzgjatja ideale e s*ksit

A e keni pyetur ndonjëherë veten apo partnerin tuaj, ose a e keni diskutuar ndonjëherë me rrethin tuaj të ngushtë se sa është kohzgjatja ideale e s*ksit?

Mbase disa prej jush janë kuriozë ta dinë, ndaj këtu po sjellim një hulumtim dhe disa mendime që i thonë ekspertët e fushës.

Sipas një studimi të kryer me një ‘kampion’ çiftesh heteros*ksuale të marra nga 5 vende të ndryshme, ka rezultuar se s*ksi v*ginal zgjat 5.4 minuta derisa mashkulli të ejakul0jë.

Ndërkohë 13 minutat e para konsiderohen si marrëdhënie normale e s*ksit vag/nal bazuar në një studim të kryer nga ekspertët në vitin 2005. Ndërsa në një studim të kryer në 2020 rezulton se gruas i duhen mesatarisht 13.41 minuta për të arritur 0rgazmën me partnerin e saj, ndërkohë që duhet edhe disa veprime stimuluese gjatë aktit.

Mesatarisht, gratë dhe burrat në marrëdhënie raportojnë se paraloja zgjat respektivisht 11 dhe 13 minuta, sipas një studimi të çifteve heteroseksuale. Në mënyrë të veçantë, burrat kishin tendencë të raportonin se paraloja zgjati më pak sesa raportuan gratë, por të dy gjinitë raportuan se seksi zgjati rreth shtatë minuta.

A ka një kohëzgjatje ideale të s*ksit?

Në fakt, nuk ka kohëzgjatje ideale të s*ksit, përveç asaj që i bën të gjithë të ndihen më mirë. Ekspertët thonë se mesatarisht 7 deri në 13 minuta është një kohëzgjatje “e dëshirueshme” për seksin vaginal, ku një deri në dy minuta konsiderohet “shumë pak”, tre deri në shtatë minuta konsiderohet “kohë e mjaftueshme” dhe 10 deri në 30 minuta për t’u konsideruar “gjatë”.

Megjithatë, shifrat ndryshojnë nga studimi në studim: Në një studim të vitit 2010 me 300 çifte të martuara heteroseksuale, gratë donin që seksi vaginal të zgjaste mesatarisht 16 minuta. Një sondazh i vitit 2019 në Twitter me 2,380 persona për kohën e përfundimit të infiltrimit zbuloi se 61% dëshironin që seksi të zgjaste 5-10 minuta, krahasuar me 26% që thanë se donin që ai të zgjaste më shumë se 11 minuta.

Kuptohet, ka mendime të ndryshme për atë që konsiderohet ideale, duke rezultuar në asnjë marrëveshje nëse seksi më i gjatë është përfundimisht më i mirë apo më i keq. Një tjetër sondazh me 819 persona që pyeti “ A mërzitesh ndonjëherë gjatë penetrimit apo mendon se dëshiron që ai të përfundojë? » 82% e pjesëmarrësve janë përgjigjur pozitivisht.

Në të kundërt, në një studim të mëparshëm të vitit 2010, 43% e grave të martuara të anketuara thanë se dëshironin që seksi vaginal të zgjaste më gjatë, 39% thanë se ishin të kënaqur me kohëzgjatjen aktuale dhe vetëm 18% thanë se dëshironin që ai të zgjaste më pak.